Death in June


What Ends When the Symbols Shatter?

When life is but disappointment
And nothing is amusing
The one wild hunt
For loneliness
Is a life without god
Is an end without love

Soulless today
And soulless tomorrow
We struggle for the joy
Oh, we struggle for the joy
That life is haunted by
That life is haunted by

Its memories - its meaninglessness
Yearn to be gathered, cracked and saved
A thought for a life time
A thought for a night time

But, what ends when the symbols shatter?

And, who knows what happens to hearts?
But, what ends when the symbols shatter?
And, who knows what happens to hearts?

Co Się Kończy Gdy Giną Symbole?

Gdy życie jest pasmem rozczarowań
I nic nie daje radości
Nasz bieg szalony
Ku samotności
Jest życiem bez Boga
Jest końcem bez miłości

Bezduszni dziś

Bezduszni jutro
Walczymy o chwile ucieszne
O chwile te ucieszne
Życie czuje ich presją
Życie czuje ich presję

Wszystkie wspomnienia, ich sens i bezsens
Chcą przetrwać, złączone
W myśl dla pokoleń
Na czas, gdy zmierzcha

A co się kończy, gdy giną symbole?

Kto wie, co dzieje się w sercach?
A co się kończy, gdy giną symbole?
Kto wie, co dzieje się w sercach?

 comments powered by Disqus

Poprzednia: Leonard Cohen
Następna: Leonard Cohen