Bob Dylan


Blowin’ In the Wind

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

Wie tylko wiatr…

Jak wiele trzeba pokonać dróg
By w końcu stać się człowiekiem
A ile ptak musi przefrunąć
mórz

By ciche odnaleźć tu miejsce
I ile z dział wystrzelić trzeba
kul

By raz, stały się zakazane
Wiatr tylko to wie, mój przyjacielu
Odpowiedź unosi się z wiatrem

Jak wiele epok przeminąć musi, by
Góra zniknęła w oceanie
A ile epok na to trzeba,
by

Wolnym był każdy i zawsze
Jak długo jeszcze, niby nie widząc
nic

Odwracać można swe oczy
Wiatr tylko to wie, mój przyjacielu
Odpowiedź się z wiatrem unosi

Jak wielu, w górę, potrzeba tu spojrzeń
By niebo dostrzec choć raz
Ile par uszu powinien mieć człowiek
By ludzki usłyszeć tu płacz
I z nas ilu jeszcze, musi tu 
zginąć

By w końcu zginęło zbyt wielu
Odpowiedź, no cóż, unosi się z wiatrem
To wie tylko wiatr, przyjacielucomments powered by Disqus

Poprzednia: Tom Waits
Następna: Minimal Compact