Charles Bukowski


nobody but you

nobody can save you but
yourself.
you will be put again and again
into nearly impossible
situations.
they will attempt again and again
through subterfuge, guise and
force
to make you submit, quit and /or
die quietly
inside.

nobody can save you but
yourself
and it will be easy enough to fail
so very easily
but don’t, don’t, don’t.
just watch them.
listen to them.
do you want to be like that?
a faceless, mindless, heartless
being?
do you want to experience
death before death?

nobody can save you but
yourself
and you’re worth saving.
it’s a war not easily won
but if anything is worth winning then
this is it.

think about it.
think about saving your self.
your spiritual self.
your gut self.
your singing magical self and
your beautiful self.
save it.
don’t join the dead-in-spirit.

maintain your self
with humor and grace
and finally
if necessary
wager your self as you struggle,
damn the odds, damn
the price.

only you can save your
self.

do it! do it!

then you’ll know exactly what
I am talking about

jedynie ty sam

nikt nie może cię ocalić, jedynie
ty sam...
będziesz stawiany, raz po raz
w sytuacjach prawie że
bez wyjścia
brutalną siłą, podstępem, sposobem,
oni wciąż będą
próbowali
zmusić cię, byś uległ, dał za wygraną i/lub
cicho się zapadł
w sobie

nikt nie może cię ocalić, jedynie
ty sam
i nie przyjdzie to lekko
bo łatwiej się poddać
nie rób tego!
tylko na nich popatrz!
tylko ich posłuchaj!
takim chcesz być?
kimś bez twarzy, rozumu,
i serca?
czy chcesz umrzeć, jeszcze przed swą
śmiercią?

nikt nie może cię ocalić, jedynie
ty sam
a jesteś wart ocalenia
wygrać taką wojnę to jest coś
i jeśli coś w ogóle warto wygrać
to właśnie to

pomyśl o tym
pomyśl, jak ocalić własne "ja"
twe duchowe "ja"
"ja"  twych trzewi
twe magiczne, rozśpiewane "ja"
twoje piękne „ja”
ocal je
nie przyłączaj się do martwych duchem

pogodnie trzymaj dystans
podchodź wyrozumiale
lecz ostatecznie
gdy to konieczne
połóż swe „ja” na szalę
nie patrz na szanse, nie patrz
na cenę

tylko ty ocalić możesz
siebie

uczyń to, wykonaj!

wtedy będziesz wiedział
o czym są te słowacomments powered by Disqus

Poprzednia: Emerson, Lake & Palmer
Następna: Woods of Ypres