The Clash


Know Your Rights

This is a public service announcement
With guitar
Know your rights
All three of them

Number one: you have the right not to be killed
Murder is a crime!
Unless it was done by a policeman or aristocrat
Know your rights!

And number 2: you have the right to food money
Providing of course you don't mind a little
Investigation, humiliation
And if you cross your fingers, rehabilitation

Know your rights
These are your rights
Oh, know these rights

Number three:You have the right to free speech
As long as
You're not dumb enough to actually try it

Know your rights
These are your rights
Know your rights
These are your rights

All three of them!

And it has been suggested in some quarters
That this is not enough
Well...
Get off the streets, run!

Znaj Swoje Prawa

To anons do każdego obywatela
Przy dźwiękach gitary
Zapoznaj się ze swoimi prawami
Z wszystkimi trzema

Numer jeden: masz prawo nie być
zabitym

Morderstwo jest nie fair
Chyba, że zabija policjant, lub ktoś z wyższych sfer
Znaj swoje prawa...

Numer dwa: masz prawo przeżyć bez
pracy

Za garść nie przesadnych
Upokorzeń, wywiadów, ankiet
Aby – i oby – objął cię program socjalny

Znaj swoje prawa
Oto one
Poznaj je

Numer trzy: masz prawo do wolności słowa
Tak długo, dopóki
Nie jesteś tak głupi, by chcieć tej wolności spróbować

Znaj swoje prawa
Oto one
Znaj swoje prawa
Oto one

W liczbie aż trzech

A wciąż w pewnych kręgach się mówi
Że to nie dość
Ech…
Opuścić ulice, won!comments powered by Disqus

Poprzednia: Joe Bonamassa
Następna: Led Zeppelin