Sisters of Mercy


Torch

And now the torch
And shadows lead
Were it not so black and not so hard to see
How can it help you when you dont know what you need
How can anybody set you free?

Would he walk upon the water
If he couldnt walk away?
And would you, would you carry the torch
For me?

And what if I gave you the key
To the doors of your design...
Lit the corridors of desire?
Where if not so black
And not so hard to see
What use to you then any fire?

Would he walk upon the water
If he couldnt walk away?
And would, you would you carry the torch
For me 

Would he walk upon the water
If he couldnt walk away?
And would you, would you carry the torch for me?

Would you carry the torch ror me?
Would you carry the torch for me?

Pochodnia

Blask od pochodni

I od niej cień

Tam prowadzą, gdzie się rozstępuje czerń

Jak ma to pomóc, kiedy nie wiesz
czego chcesz?

Czy ktoś może wolność innym nieść?

Czy on chodziłby po wodzie

Gdyby musial zostać z nami?

A czy Ty...czy poniesiesz ogień

Dla mnie?

A gdybym to ja dał Ci klucz

Klucz do Twoich własnych drzwi  
Wnosząc światło w korytarze pragnień?

Bo jeśli ciemno nie jest  w nich

Nie tak, by nie widzieć nic

To na cóż Tobie jasny płomień?

Czy on chodziłby po wodzie

Gdyby musiał zostać z nami?

A czy Ty...czy poniesiesz ogień

Dla mnie?

Czy on chodziłby po wodzie 
Gdyby musiał zostać z nami?
A czy Ty...czy poniesiesz ogień
Dla mnie?


Czy poniesiesz ogień dla mnie?
Czy poniesiesz ogień dla mnie?comments powered by Disqus

Poprzednia: Sisters of Mercy
Następna: Nirvana