God Save The Queen


God Save the Queen

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the Queen!

O lord God arise,
Scatter thine enemies,
And make them fall!
Confound their politics
Frustrate their knavish tricks
On thee our hopes we fix,
God save us all!

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour,
Long may she reign!
May she defend our laws,
And ever give us cause,
To sing with heart and voice,
God save the Queen!

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world ov'er

From every latent foe,
From the assasins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshall Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!

Chroń Boże Tron

Królową szczodrą chroń
Jej miłościwy rząd
Chroń Boże Tron
Królową szczęściem darz
Niech w chwale długich lat
Zwycięsko wiedzie wszystkich nas
Chroń Boże Tron

O Panie, Boże nasz
Ty wrogów swoich skarz
Rozprosz i strąć
Szyki pomieszaj im
Knowania zawiedź ich
W Twe ręce nasz składamy los
Nas wszystkich, chroń

Bądź hojny i swych łask
Królowej udziel, tak
By trwał jej rząd
Niech broni naszych praw
Niech za przyczyną Jej
Z serc naszych szczery płynie śpiew
Chroń Boże Tron

Niech, prócz tych naszych ziem
Twej łaski zazna też
Wszelaki ląd
Niech pojmą ludy w krąg
Że są, jak bratu - brat
Niech będzie cały Boży Świat
Rodziną jedną

Od wrogów, zawsze czujnych
Od ciosów skrytobójczych
Chroń Boże Tron
Wspomóż Królową naszą
W obronie dóbr i ziem
Panią i matkę - nam przyjazną
Ty, w opiece miej

Z pomocą Twoją, niech
Przyśle marszałek Wade
Tę oto wieść
Iż poskromiony zgiełk
Iż spadł na Szkotów miecz
W rebelię ich - ostatni cios
Chroń Boże Tron...



comments powered by Disqus

Poprzednia: William Blake
Następna: Rule, Britannia!