Robert Frost


Spring Pools

These pools that, though in forests, still reflect
The total sky almost without defect,
And like the flowers beside them, chill and shiver,
Will like the flowers beside them soon be gone,
And yet not out by any brook or river,
But up by roots to bring dark foliage on.

The trees that have it in their pent-up buds
To darken nature and be summer woods --
Let them think twice before they use their powers
To blot out and drink up and sweep away
These flowery waters and these watery flowers
From snow that melted only yesterday

Wiosenne Kałuże

Niebo odbite w nich niemal
wiernie

Chociaż to tylko kałuże w lesie
I jak te kwiaty przy nich, 
naokoło

Jak owe kwiaty z zimna drżące –
znikną...

To nie strumienie, nie rzeki je porwą
Podziemnie pójdą ku spragnionym liściom

Ich pąkom, co troszczą się zawczasu
O chłodną bujność lipcowego lasu
Och, nie spieszcie się drzewa 
do zguby

Tej wodnej kwieci i tej kwietnej wody
Jeszcze z kałuży tych zdążycie
upić 
Ledwo co wczoraj przyszły roztopy...comments powered by Disqus

Poprzednia: Robert Frost
Następna: Silence