Monty Python


Brave Sir Robin

Bravely bold Sir Robin rode forth from Camelot
He was not afraid to die, O brave Sir Robin
He was not at all afraid to be killed in nasty ways
Brave, brave, brave, brave Sir Robin

He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp
Or to have his eyes gouged out and his elbows broken
To have his kneecaps split and his body burned away
And his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin

His head smashed in and his heart cut out
And his liver removed and his bowels unplugged
And his nostrils raped and his bottom burnt off
And his penis split...

"Well that's enough music for now,
lads"...
.....

Brave Sir Robin ran away
Bravely ran away, away
When danger reared its ugly head
He bravely turned his tail and fled
Yes, brave Sir Robin turned about
And gallantly he chickened out
Bravely taking to his feet
He beat a very brave retreat
Bravest of the brave, Sir Robin

Dzielny Sir Robin

Dzielny zuch Sir Robin wyruszył z Camelotu
Śmierci śmiał się prosto w twarz, zuch Sir Robin
Nic się nie bał zginąć w paskudny jakiś sposób
Dzielny, dzielny, dzielny zuch Sir Robin

Nie dbał wcale o to, czy na miazgę go przerobią
Czy oczy mu wydłubią, czy łokcie mu 
przetrącą
Czy zmiażdżą mu kolana, czy żywym spalą ogniem
Czy członki mu odrąbią, zuch 
sir Robin…

Czy utną głowę i serce wytną
Czy mu wątrobę i wątpia 
wyrwą
Czy w nos go palną, czy zad 
przypalą 
Czy prącie ciachną, czy…

” No dość już tej muzyki na dziś, chłopaki…"
....

Zuch Sir Robin dzielnie zwiał
Zuchwale nogi wziął za pas
Gdy zgroza swój wychyliła łeb
On bohatersko pierzchł i zbiegł
Mężnie pokazał plecy swe
Niezłomnie stchórzył, wiejąc stąd
Odważnie dając nogę
Walecznie zrejterował on
Wśród dzielnych najdzielniejszy, zuch Sir Robincomments powered by Disqus

Poprzednia: Ralph McTell
Następna: 10cc