Led Zeppelin


All Of My Love

Should I fall out of love, my fire in the light
To chase a feather in the wind
Within the glow that weaves a cloak of delight
There moves a thread that has no end.

For many hours and days that pass ever soon
the tides have caused the flame to dim
At last the arm is straight, the hand to the loom
Is this to end or just begin?

All of my love,
all of my love,
all of my love to you now.

The cup is raised, the toast is made yet again
One voice is clear above the din
Proud Aryan, one word, my will to sustain
For me, the cloth once more to spin

All of my love,
all of my love,
all of my love to you now.

Yours is the cloth, mine is the hand that sews time
his is the force that lies within
Ours is the fire, all the warmth we can find
He is a feather in the wind

All of my love,
all of my love,
all of my love to you now.

Cała Moja Miłość

Czy tej miłości mam dogasić żar
By znów za szczęściem gonić w mrzonkach?
W tej łunie, która tka rozkoszy
płaszcz

Nić przędzy wije się bez końca

W tym biegu dni i godzin
policzonych

Drży i przygasa blask pochodni
Lecz z pasją, dłoń za krosno chwyta w końcu
Czy urwie nić, czy nowy da początek?

Mojej miłości
Całej miłości
Miłości mej do ciebie

Puchar wzniesiony, znów niech zabrzmi 
toast

Głos górujący ponad burzą
Dumna Arianko – wola ma niezłomna
Lecz nowe trzeba utkać sukno

Mojej miłości
Całej miłości
Miłości mej do ciebie

Materiał – twój, ja ręką własną zszyję
czas

A on nam tutaj patronuje
Nasz jest ten ogień, to całe ciepło w nas
A on przygląda się tam w górze*

Mojej miłości
Całej miłości
Miłości mej do ciebie

*Może być, ze ON – to zmarły, w wieku lat 5, synek Planta…comments powered by Disqus

Poprzednia: Stevie Wonder
Następna: Simon and Garfunkel