Rare Bird


Sympathy

And when you climb
into your bed tonight
And when you lock
and bolt the door
Just think of those
out in the cold and dark
'cause there's not enough love to go round

And sympathy
is what we need my friend
And sympathy
is what we need
And sympathy
is what we need my friend
'cause there's not enough love to go round
no there's not enough love to go round

Now half the world
hates the other half
And half the world
has all the food
And half the world
lies down and quietly starves
'cause there's not enough love to go round

And sympathy
is what we need my friend
And sympathy
is what we need
And sympathy
is what we need my friend
'cause there's not enough love to go round
no there's not enough love to go round

Współczucia gest

Na koniec dnia
Gdy już się kładziesz spać
I sprawdzasz czy
Zamknąłeś drzwi
Tych wspomnij, którym
Nad głową dachu brak
Bo nie dosyć jest w świecie miłości  

Współczucia gest
Potrzebny jest jak tlen
Przyjazny gest
Jest jak tlen
Współczucia gest
Potrzebny jest jak tlen
Bo nie dosyć jest w świecie miłości  
Nie! Nie dosyć jest w świecie miłości

Połowa z nas
Resztę za nic ma
Połowa z nas
Ma wszystko gdy
Połowa z nas
Z głodu bezgłośnie łka
Bo nie dosyć jest w świecie miłości

Wspólczucia gest
Potrzebny jest jak tlen
Przyjazny gest
Jest jak tlen
Współczucia gest
Potrzebny jest jak tlen
Bo nie dosyć jest w świecie miłości 
Nie! Nie dosyć jest w świecie miłościcomments powered by Disqus

Poprzednia: Sopor Aeternus
Następna: Lou Reed