Leonard Cohen


Everybody Knows

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died
Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long-stem rose
Everybody knows

Everybody knows that you love me baby
Everybody knows that you really do
Everybody knows that you've been faithful
Ah, give or take a night or two
Everybody knows you've been discreet
But there were so many people you just had to meet
Without your clothes
And everybody knows

Everybody knows
Everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

And everybody knows that it's now or never
Everybody knows that it's me or you
And everybody knows that you live forever
Ah, when you've done a line or two
Everybody knows the deal is rotten
Old Black Joe's still pickin' cotton
For your ribbons and bows
And everybody knows

And everybody knows that the Plague is coming
Everybody knows that it's moving fast
Everybody knows that the naked man and woman
Are just a shining artifact of the past
Everybody knows the scene is dead
But there's gonna be a meter on your bed
That will disclose
What everybody knows

And everybody knows that you're in trouble
Everybody knows what you've been through
From the bloody cross on top of Calvary
To the beach of Malibu
Everybody knows it's coming apart
Take one last look at this Sacred Heart
Before it blows
And everybody knows

Everybody knows
Everybody knows

That's how it goes
Everybody knows

Każdy O Tym Wie

Każdy wie, że kości są spaczone
Każdy gracz zaklina szczęście swe
Każdy o tym wie, że jest po wojnie
Każdy wie, że przegrał szary człek
Każdy wie, że walkę ustawiono
Zyskał burżuj, stracił plebs
Nie inaczej jest
Każdy o tym wie

Wszyscy wiedzą, że ta łajba tonie
Każdy wie, że szyper tylko łgał
Każdy to uczucie nosi w sobie
Jakby stracił ojca, albo psa
Każdy wie, że forsa to jest napęd
Każdy bombonierkę chce za frajer
I najsłodszą z róż
Każdy wie to już

Każdy wie, że kochasz mnie, maleńka
Każdy wie, że tak w istocie jest
Każdy o tym wie, że byłaś wierna
Z grubsza biorąc - noc lub dwie
Każdy wie, że dbałaś o pozory
Rozrywana, w tylu miejscach się stawiałaś...
Bez ubrania
Każdy o tym wie

Wszyscy wiedzą, że
Każdy o tym wie
Nie inaczej jest
Każdy o tym wie

Każdy wie, że teraz, albo wcale
Każdy wie, że jak nie ja, to Ty
Każdy wie, że można jednym zdaniem
Wywindować się na szczyt
Każdy o tym wie, że coś tu śmierdzi
Dla wstążeczek Twych z bawełny
Wuj Tom zgina grzbiet
Każdy o tym wie

Wszyscy wiedzą, że nadciąga plaga
Każdy o tym wie, że lada dzień...
Każdy wie, że naga ludzka para
Dziś obrazkiem rodzajowym tylko jest 
Każdy o tym wie, że płomień wygasł
Wszak na łóżkiem licznik będziesz mieć
Który wskaże to
Co już każdy wie

Każdy wie, że męczą cię zgryzoty
Wie, że  próbowano Cię  nie raz
I tym krzyżem krwawym, tym z Golgoty
I przepychem modnych plaż
Każdy wie, że bliski jest już kres
Jeszcze na to Święte Serce spójrz
Nim się złamie w pół
I dowiemy się...

Kazdy dowie się
Każdy dowie się
Nie inaczej, ech
Każdy dowie się



comments powered by Disqus

Poprzednia: Leonard Cohen
Następna: Leonard Cohen