Neurosis


The Tide

Where are they now?
They are gone.
I saw them run,
Run to the sea.
Under the waves
All has been said.
Can you hear them?
Their voices are free.
Free from the sun's stare,
Free from the noise of lost souls.
An exiled sound
Washed in with the tide
Their voices are free.
Free from the sun's stare,
Free from the noise of lost souls.

On the waves their voice carries on.

Pływ

Gdzie oni są?
Zniknęli z oczu
Widziałem, że biegną
Biegną ku morzu
W głębinie fal
Spowiedź do dna
Czy ich słyszysz?
Ich mowa jest wolna
Od spojrzeń słońca
Od wrzawy dusz zbłąkanych
Głos odesłanych
Wymyty pływem morza
Ich mowa jest wolna
Od spojrzeń słońca
Od wrzawy dusz zbłąkanych

Fale niosą ich słowacomments powered by Disqus

Poprzednia: Neurosis
Następna: Tom Waits