Death In June


Kanmaradenschaft

Are you close to
Or far from your conscience?
As the petals of life
Decay
"ignorance is bliss"
The sad remiss
To the clarion call
Of today

But, we struggle in wyrd with amusement
And, contempt for all that holds
Sway
Are you close to
Or far from your conscience?
Is the question I ask
Today

Kameradschaft!

Are you close to
Or far from your conscience?
As their reason for life
Fades away
Petty beliefs - petty platitudes
All ring hollow day

Are you close to
Or far from your conscience?
As the blossom of life
Drifts away
Are you close to
Or far from your conscience?
Is the question I ask today

Kameradschaft!

Every angel knows
The congress of liberty
The sadness and smiles
Of our memories
With this - we let go
Our lady of the snows

Kameradschaft!

Are you close to
Or far from your conscience?
As their meaning in life
Dies away
Are you close to
Or far from your conscience?
The question I ask today

Kameradschaft!

Towarzysze Broni

Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
W czas, gdy drzewo życia
Usycha
Niewiedza jest błoga
My - smutnie oziębli
Na zew tego, co ważne
Jest dzisiaj

Lecz witamy tu swe przeznaczenie
Z pogardą dla wahań
I zwątpień
Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
Na to pragnę uzyskać
Odpowiedź

Kameradenschaft

Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
W czas gdy giną powody
By żyć
Błahe myśli i słowa - jak pieczęć
Na pustym obliczu dni

Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
W czas, gdy urok życia
Odpływa
Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
To pytanie zadaję dzisiaj

Kameradenschaft

Każdy Anioł na
Zlot wolności
Z przeszłym szczęściem i smutkiem
Dołączy
Stąd niestraszne nam nic
Chłodna Pani – chcesz, przyjdź!

Kameradenschaft

Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
Gdy obecność już
Traci sens
Czyś pogodzony
Czy nie, z sumieniem?
To jedno dziś wiedzieć chcę

Kameradenschaftcomments powered by Disqus

Poprzednia: Death in June
Następna: Current 93