Robert Frost


Fire and Ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

Ogień i Lód

W sporze, czy światu kres położy
Ogień, czy lód
Ja, posmak żądz poznawszy, mogę
Tych wesprzeć, którzy wieszczą ogień
Wszak, gdyby świat miał zginąć znów
To dosyć wiem o nienawiści
By w to nie wątpić, że i lód
Potrafi niszczyć
I jest go w bródcomments powered by Disqus

Poprzednia: Dylan Thomas
Następna: Muse