Current93


Mockingbird

I saw the back of the stars
tremble and fall
while seahorses played
on the slope of your breast
i saw a hundred angels
rush to the ground
they were giving you garlands
and giving you crowns
the flowers are everywhere
Christ glorious entwined
the tip of the moon
and the sun as it shines
and the roots as they burrow
and tunnel through earth
and the birds as they soar on their wings
i heard them whisper your name
and i remember you there

and the turtle-doves hiding
as your eyes roared with light
and i remember your smile
so wide and so red
whilst the snowflakes covered
your hair with their seals
and i remember our bliss
as we gazed at the wall
and i remember you there
i remember you there
with your mocking bird hair

some years ago
we had sat down and wept
with the sea in our ears
and seven cats on our laps
whilst the books gathered dust
unread and untrue
and you flicked through the letters
I could not bear to read

Przedrzeźniacz

Widziałem gwiazd ramiona
Od chlipania drżące
Gdy zboczem Twej piersi
Szły koniki morskie
Widziałem zastęp aniołów
Ku ziemi śpieszący
Niosący Ci wieńce
Niosący korony
I wszędzie były kwiaty
Bożą chwałą przybrane
A rożek księżyca
I słońce poranne
I korzenie drążące
Podziemne tunele
I ptaki, ptaki podniebne
Wszystko szeptało Twe imię
I taką Cię widzę...

Pierzchały turkawki
Przed blaskiem Twych oczu
I pamiętam Twój uśmiech
Szeroki, czerwony
Gdy białymi płatkami
Śnieg znaczył Twe włosy
I to błogie trwanie
Nas, wpatrzonych w ścianę
I taką Cię widzę...
Taką Cię widzę
Czesaną, jak przedrzeźniacze

Od dnia, gdy płakaliśmy
Kilka lat minęło

Obległ nas szum morza
I kociąt tłumne ciepło
Kurz przykrywał sobą
Fałsz nietkniętych ksiąg
Ty przeglądałaś listy

Ja odwracałem wzrok...comments powered by Disqus

Poprzednia: Neil Diamond
Następna: Current93