Tom Waits


Make It Rain

She took all my money
And my best friend
You know the story
Here it comes again
I have no pride
I have no shame
You gotta make it rain
Make it rain!

Since you're gone
Deep inside it hurts
I'm just another sad guest
On this dark earth
I want to believe
In the mercy of the world again
Make it rain
Make it rain!

The nite's too quiet
Stretched out alone
I need the whip of thunder
And the wind's dark moan
I'm not Able, I'm just Cain
Open up the heavens
Make it rain!

I'm close to heaven
Crushed at the gate
They sharpen their knives
On my mistakes
What she done, you can't give it a name
You gotta make it rain
Make it rain!

Without her love
Without your kiss
Hell can't burn me
More than this
I'm burning up all this pain
Put out the fire
Make it rain!

I'm born to trouble
I'm born to fate
Inside a promise
I can't escape
It's the same old world
But nothing looks the same
Make it rain!
Make it rain...

You gotta make it rain
Make it rain!...

I stand alone here!
I stand alone here!
Make it rain!...

Sprowadź Deszcz

I szmal i kumpla
Mi zabrała
Historia znana
Lecz się powtarza
Przepadła duma
Wstyd przepadł też
Spraw, by padało
Sprowadź deszcz!

Odkąd odeszłaś
Ból miota mną
Kolejny na padole tym

Przegrany ze mnie gość
Że jest miłosierdzie
Znów uwierzyć chcę
Spraw by padało
Sprowadź deszcz!

Noc - zbyt cicha
Ja - zbyt sam
Niech grzmią pioruny
Niech wyje wiatr
Ja - nie Abel, Kain się zwę
Otwórz niebiosa
Niech spadnie deszcz

U progu nieba
W przepaść strącony
Kamień mych błędów
Ich noże ostrzy
Słowom, jej czyn - wymyka się
Spraw, by padało
Sprowadź deszcz

Bez pocałunków
Bez jej miłości
W czym piekło może
Być jeszcze gorsze?
Płomienny ból wypala mnie
Ugaś ten pożar
Sprowadź deszcz

Ja - to kłopoty
Los - panem mi
Wszak obiecałaś
Wierzyłem Ci!
Świat wciąż się kręci
Mój w gruzach legł
Sprowadź deszcz
Sprowadź deszcz

Spraw by padało
Sprowadź deszcz...

Patrz, stoję sam
Sam jestem, niech
Spadnie deszcz...comments powered by Disqus

Poprzednia: Tom Waits
Następna: Tom Waits