Purcell


The Cold Song

What power art thou, who from below
Hast made me rise unwillingly and slow
From beds of everlasting snow
See’st thou not how stiff, how stiff and wondrous old
Far unfit to bear the bitter cold,
I can scarcely move or draw my breath
Let me, let me freeze again to death

Chłodna pieśń

Skąd jesteś mocy, ty, co w tej otchłani
Choć się opieram i tak wzbraniam tu 
Dżwigasz mnie z łoża wieczystych zmarzlin
Czy przeoczyłaś, żem stary, tak stary, na wskroś skostniały
Już nie gotowy na ten gorzki chłód 
Patrz, ból mi sprawia ruch każdy i dech
O łaskę proszę, znów tchnij we mnie śmierć
comments powered by Disqus

Poprzednia: The Beatles
Następna: The Tiger Lillies