Sabaton


40:1

Baptised in fire.
40:1

So silent before the storm, awaiting command
A few has been chosen to stand
As one outnumbered by far
The orders from high command:
Fight back, hold your ground!
In early September it came,
A war unknown to the world

No worm may enter that land
That is protected by polish hand
Unless you are 40 to 1
Your force will soon be undone

Baptised in fire
40:1
Spirit of spartans
Death and glory
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

The 8th of September it starts
The rage of the Reich
A barrage of mortars and guns
Stand fast, the bunkers will hold
The captain has pledged his life
"I'll face my fate here!"
The sound of artillery strike
So fierce the thunder of guns

So come bring on all that you've got
Come hell, come high water, never stop
Unless you are 40 to 1
your lives will soon be undone

Baptised in fire
40 to 1
Spirit of spartans
Death and glory
Soldiers of poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

Always remember, a fallen soldier
Always remember, fathers and sons at war
Always remember, a fallen soldier
Always remember, fathers and sons at war
Always remember, a fallen soldier
Always remember, buried in history

No worm may enter that land
That is protected by polish hand
Unless you are 40 to 1
Your force will soon be undone

Baptised in fire
40 to 1
Spirit of spartans
Death and glory
Soldiers of Poland
Second to none
Wrath of the Wehrmacht brought to a halt

No, no, no!

Czterdziestu na Jednego

Jeden naprzeciw
Czterdziestu stał

To cisza przed burzą, czekają
na znak

Zwarci, lecz nieliczni tak
A wróg potężne siły ma
Rozkaz z dowództwa brzmi
"Trwać, nie dać im przejść"
Ta wojna, światu nieznana
We wrześniu zaczęła się

Gad żaden nie wpełznie w ten kraj
On jest  pod strażą - polskich sił!
W czterdziestu na jednego stań
Inaczej, zginiesz, jak nic!

Jeden naprzeciw
Czterdziestu stał
Duchem – Spartanie
Śmierć dla chwały!
Polscy żołnierze
Najlepsi w świecie
Stoją na drodze szwabskiej nawały

Ósmego września -  bój
Rozpętał się
Piekło pocisków, świst kul
"Utrzymać bunkry, to cel!”
Dowódca  przysięgał, że
Zwycieży lub zginie
Huk gromów z armat i dział
I krwawe błyskawice

Co wrogu w zanadrzu masz?
Bo piekło i potop - to jeszcze nic!
W czterdziestu na jednego stań
Inaczej, nie przejdzie nikt!

Jeden naprzeciw
Czterdziestu stał
Duchem – Spartanie
Śmierć dla chwały
Polscy żołnierze
Najlepsi w świecie
Stoją na drodze szwabskiej nawały

Pamiętaj o tych, którzy zginęli
Ojcach i synach walczących za swój kraj
Pamiętaj o tych, którzy zginęli
Ojcach i synach walczących za swój kraj
Pamiętaj o tych, którzy zginęli
Pamiętaj o nich, gdy głucho milczy świat

Gad żaden nie wpełznie w ten kraj
On jest pod strażą - polskich sił!
W czterdziestu na jednego stań
Inaczej, zginiesz, jak nic!

Jeden naprzeciw
Czterdziestu stał
Duchem – Spartanie
Śmierć dla chwały!
Polscy żołnierze
Najlepsi w świecie
Żywi, nie wpuszczą szwabskiej nawały

Nie, nie, nie!comments powered by Disqus

Poprzednia: Serj Tankian
Następna: Metallica