The Residents


Fire Fall

I'm just an old man, how could I
understand
I'm just an old man, how could I
understand
I remember danger when the strangers came -- they knew my name
They seemed to know my neighbors so I gave them safety in my home

Then there was a pounding sound, and screaming voices all around
I offered them my daughters then a light came from the strangers' skin
They said we had to go away, my wife was worried they... they... they...

I'm just an old man, how could I
understand
Fire fell from the sky!
Tears fell from my eyes!
She turned to stone like a bone,
or maybe salt had hardened on her
I was lonely for my wife
It only happened once or twice
I'm just an old man who just can't stand his memories

Płomienny Deszcz

Zwykłym starcem jestem, ludzie, jak to pojąć, jak zrozumieć?
Zwykłym starcem jestem tylko, jak więc moglem pojąć wszystko?
Zapachniało trwogą, gdy stanęli w progach mego domu – wiedzieli kim jestem
O sąsiadach też mówili, jakby wszystkich znali, więc dałem im schronienie

A potem rozległ się straszny grzmot i wielki lament nastał wokół
Chciałem oddać im nasze córki, wtem światło trysnęło z ich boków
Kazali nam szybko uciekać, żona pobladła z przejęcia, oni…oni…oni

Zwykłym starcem jestem, ludzie, jak to pojąć, jak zrozumieć?
Z nieba spadł płomienny deszcz
Z moich oczu – deszcz mych łez 
Żona się zmieniła w kamień
Jakby sól stwardniała na niej
Nadal myślę o niej tęsknie?
Niezwyczajne to są dzieje
Jestem tylko zwykłym starcem i przeklinam własną pamięć…comments powered by Disqus