Tom Waits


Sins Of My Father

God said don't give me your
Tin horn prayers
Don't buy roses off the street down there
Took it all and took the dirt road
home

Dreaming of Jenny with the light brown hair
Night is falling like a bloody axe
Lies and rumors and the wind at my back
Hand on the wheel gravel on the road
Will the pawn shop sell me back what I
sold

I'm gonna take the sins of my father
I'm gonna take the sins of my mother
I'm gonna take the sins of my brother
Down to the pond

Birds cry warning from a hidden
branch

Carving out a future with a gun and
an axe

I'm way beyond the gavel and the laws of man
Still living in the palm of the grace of your hand
The worlds not easy the blind man said
Turns on nothing but money and dread
Dogs been scratching at the door all nite
Long neck birds flying out of the moon light

I'm gonna take the sins of my father
I'm gonna take the sins of my mother
I'm gonna take the sins of my brother
Down to the pond

Smack dab in the middle of a dirty lie
The star spangled glitter of his one
good eye

Everybody knows that the game was rigged
Justice wears suspenders and a powdered wig
Dark town alleys been hiding you
Long bell tolling is your waterloo
Oh baby what can you do
Does the light of god blind you
Or lead the way home for you?

I'm gonna take the sins of my father
I'm gonna take the sins of my mother
I'm gonna take the sins of my brother
Down to the pond

God all mighty for righteousness
sake

Humiliation of our fallen state
Written in the book of tubold Cain
A long black over coat will show no
stain

Feel the heat and the burn on your
back

The rip and the moan and the stretch of the rack
All my belongings in a flour
sack

Will the place I come from take me back

I'm gonna take the sins of my father
I'm gonna take the sins of my mother
I'm gonna take the sins of my brother
Down to the pond

They'll hang me in the morning on a scaffold yea big
To dance upon nothing to the tyborn jig
Treats you like a puppet when your under its spell
Oh the heart is heaven but the mind is hell
Jesus of Nazareth told Mike of the weeds
I's born at this time for a reason you
see

When I'm dead I'll be dead a long time
But the wines so pleasing and so
sublime

I'm gonna take the sins of my father
I'm gonna take the sins of my mother
I'm gonna take the sins of my brother
Down to the pond

Kissed my sweetheart by the chinaball tree
Everything I done is between God and me
Only he will judge how my time was spent
29 days of sinning and 40 to repent
the horse is steady but the horse is blind
wicked are the branches on the tree of mankind
the roots grow upward and the branches grow down
its much too late to throw the dice again I've found

I'm gonna take the sins of my father
I'm gonna take the sins of my mother
I'm gonna take the sins of my brother
Down to the pond

I'm gonna wash them
I'm gonna wash them
I'm gonna wash the sins of my Father
I'm gonna wash the sins of my Mother
I'm gonna wash the sins of my Brother
Till the water runs clear
Till the water runs clear

Grzechy Ojca Mego

Bóg rzekł, nie chcę modlitw
Twych, fałszywych
I nie kupuj róż w tej okolicy
Z wszystkim, co zgarnąłem, wziąłem kurs na dom
O mej Jenny myśląc, co ma włosy jasno brąz
Jak skrwawiony topór, noc się chyli
Na mych plecach wiatr i złe języki
Dłoń na kierownicy, bocznej drogi żwir
Czy mi lombard to odsprzeda, com zastawił w nim?

I poniosę grzechy ojca mego
I poniosę grzechy matki swej
I poniosę grzechy brata mego
Tam, nad sam brzeg

Ptaki, gdzieś z ukrycia, krzyczą ostrzegawczo
Łomem i ze spluwą o swą przyszłość
walcząc

Nie podążam ścieżką prawa i powszechnych zasad
Trwając tylko przez to, że mnie twa otacza łaska
Życie nie jest bajką, westchnął ślepy
Jeden wielki koszmar, którym forsa kręci
Psy, przez całą noc do drzwi drapały
Wychynęły zza księżyca długoszyje ptaki

I poniosę grzechy ojca mego
I poniosę grzechy matki swej
I poniosę grzechy brata mego
Tam, nad sam brzeg

W samym środku łgarstw, zmyślanych podle
Lśniąco łypie gwiazda, jednym zdrowym okiem
Każdy wie, że zmowa stoi za tą sprawą
Sprawiedliwość szelki nosi i perukę
białą

W mroku ciemnych kryłeś się alei
Długo bije dzwon, na znak twej klęski
Mała, to już koniec, zrozum
Czy oślepia boży blask, czy oświetla szlak do domu?

I poniosę grzechy ojca mego
I poniosę grzechy matki swej
I poniosę grzechy brata mego
Tam, nad sam brzeg

Boże wszechmogący, czy nie dość już draństwa
Z księgi hańby tego nieprawego państwa
Zapisanej przez potomków Kaina
Wszystkie brudy skryje czerń długiego płaszcza
Czujesz na swych plecach żar palący
Ćwiartowanie, skowyt i trzeszczenie
kości

Wszystko, co posiadam, w worku jest na mąkę
Czy rodzinne strony przyjmą mnie z powrotem?

I poniosę grzechy ojca mego
I poniosę grzechy matki swej
I poniosę grzechy brata mego
Tam, nad sam brzeg

Rano mnie powieszą, na wysokim rusztowaniu
I zapląsam w górze, w szubienicznym tańcu
Jego moc z każdego czyni
marionetkę

Serce rajem jest, lecz rozum - piekłem
Jezus z Nazaretu rzekł do Mike'a z Ziela
W czas ten mnie na świat wydano, abyś przejrzał
Ja, gdy przyjdzie umrzeć, to umrę na dłużej
Ale wino było przednie i tak zacny miało bukiet

I poniosę grzechy ojca mego
I poniosę grzechy matki swej
I poniosę grzechy brata mego
Tam, aż nad brzeg

Całowałem ukochaną pod Trującym Drzewem
Między mną a Bogiem są me sprawy ziemskie
Tylko on osądzi owoc mej podróży
29 dni grzeszenia i 40 skruchy
Koń nie staje dęba, ślepia jego ślepe
Drzewo człowieczeństwa chore ma
gałęzie

Korzeniami w górę,  górą rośnie
w dół

Widzę, że na szansę drugą jest za późno dla mnie już

I poniosę grzechy ojca mego
I poniosę grzechy matki swej
I poniosę grzechy brata mego
Tam, nad sam brzeg

Tam, obmyję je
Tam, obmyję je
Zmyję winy ojca mego
Zmyję winy matki swej
Zmyję winy brata mego
Póki zdrój czysty jest
Póki zdrój czysty jest...comments powered by Disqus

Poprzednia: Johnny Cash
Następna: Neil Young ( William Blake)