Deine Lakaien


The Walk To The Moon

Setting out
Restless motion
Beyond the horizons
Lands must be golden
Sister by the hand
Pure heart trusting in
Shining eyes when she looked up at him
Come on let's walk to the moon
Come on let's walk to the moon
Freedom of choice
Triumph of the will
God made his joke keeping still
Signs by the wayside
Leading to nowhere
Winter came bringing hidden despair
Come on let's walk to the moon
Come on let's walk to the moon
Hazy shapes
On an endless plain
Illusions of freedom
In nature's game
And the stars hide their lights
You can't see them weep
The air was silent
And they fell asleep
Come on let's walk to the moon
Come on let's walk to the moon

W Stronę Księżyca

Nie jest znany
Kres tej drogi
Za horyzontem
Świat musi być złoty
Z siostrą za rękę
Tak ufne jej serce
Gdy patrzy w niego oczyma jak świece
Więc idźmy w stronę księżyca
Więc idźmy w stronę księżyca
Wolność wyboru
Triumf wolnej woli
Pan Bóg żartuje z kamiennym wzrokiem
Znaki przy drodze
Wiodą donikąd
Wraz z zimą rozpacz nadeszła ukryta
Więc idźmy w stronę księżyca
Więc idźmy w stronę księżyca
Drżące kształty
Na polach bezkresnych
W planie natury
Złudzenie wolności
Gwiazdy znikają
By ukryć, że płaczą
Powietrze cichnie
Dając im zasnąć
Więc idźmy w stronę księżyca
Więc idźmy w stronę księżycacomments powered by Disqus

Poprzednia: John Cale
Następna: Danzig