King Crimson


In The Court of The Crimson King

The rusted chains of prison moons
Are shattered by the sun.
I walk a road, horizons change
The tournaments begun.
The purple piper plays his tune,
The choir softly sing;
Three lullabies in an ancient tongue,
For the court of the crimson king.

The keeper of the city keys
Put shutters on the dreams.
I wait outside the pilgrims door
With insufficient schemes.
The black queen chants
The funeral march,
The cracked brass bells will ring;
To summon back the fire witch
To the court of the crimson king.

The gardener plants an evergreen
Whilst trampling on a flower.
I chase the wind of a prism ship
To taste the sweet and sour.
The pattern juggler lifts his hand;
The orchestra begin.
As slowly turns the grinding wheel
In the court of the crimson king.

On soft gray mornings widows cry
The wise men share a joke;
I run to grasp divining signs
To satisfy the hoax.
The yellow jester does not play
But gentle pulls the strings
And smiles as the puppets dance
In the court of the crimson king.

Na Dworze Pąsowego Króla

„Księżyców-Więzień” rdzawe ciągi
Słoneczny kruszy żar
Na nowe wkraczam terytorium
I w turniejowy gwar
Szkarłatny Grajek gra na kobzie
Łagodnie śpiewa chór
Trzech kołysanek w dawnej mowie
Słucha dwór Pąsowego Króla

Nadworny strażnik miejskich bram
Na sny opuszcza kratę
Przy Wejściu dla pielgrzymów trwam
Niepewny biegu zdarzeń
Żałobnie Czarna
łka Królowa
Pęknięty załka dzwon
Ich lament Wiedźmę ma przywołać 
Tu, gdzie tron Pąsowego Króla

Ogrodnik sadzi krzew zimowy
I depcze przy tym kwiat
Za wichrem kosmolotów gonię   
Po zachwyt i po żal
Orkiestrze Kuglarz daje znak
Niespieszna dżwięczy nuta 
I wolno kręcą się koła żarn
Na dworze Pąsowego Króla

O szarych świtach wdowy płaczą
Człek mądry w żart ucieka
Cudownych się imając znaków
Szalbierstwu grzecznie schlebiam
Na żółto wystrojony Błazen
Po niemych błądzi strunach
Uśmiecha się, a Lalki tańczą
Na dworze Pąsowego Króla



comments powered by Disqus

Poprzednia: Bob Dylan ( Jimi Hendrix)
Następna: The Doors