Madness


Our House

Father wears his Sunday best
Mother`s tired she needs a rest
The kids are playing up downstairs
Sister`s sighing in her sleep
Brother`s got a date to keep
He can`t hang around

Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our ...

Our house it has a crowd
There`s always something happening
And it`s usually quite loud
Our mum she`s so house-proud
Nothing ever slows her down
And a mess is not allowed

Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our ...

Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our ...
Something tells you that you`ve got to get away from it

Father gets up late for work
Mother has to iron his shirt
Then she sends the kids to school
Sees them off with a small kiss
She`s the one they`re going to miss
In lots of ways

Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our ...

I remember way back then when everything was true and when
We would have such a very good time such a fine time
Such a happy time
And I remember how we`d play simply waste the day away
Then we`d say nothing would come between us two dreamers

Father wears his Sunday best
Mother`s tired she needs a rest
The kids are playing up downstairs
Sister`s sighing in her sleep
Brother`s got a date to keep
He can`t hang around

Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our street
Our house, in the middle of our
Our house, was our castle and our keep
Our house, in the middle of our street
Our house, that was where we used to sleep
Our house, in the middle of our street...

Nasz Dom

Ojciec wbił się w na mszę strój
Matka niemal leci z nóg
Dzieci grandzą, jak rój pszczół
Siostra ciężko wzdycha w śnie
Brat ma dzisiaj randkę, ech
Już go nosi...

Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku innych...

W naszym domu istny tłum
Zawsze coś się dzieje tu
Wieczny gwar i zgiełk
Mama dumna z domu jest
Krząta się przez cały dzień
Porządek - święta rzecz!

Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku innych...

Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku innych...
Coś ci mówi, że juz pora stąd się
wynieść

Ojciec późno wstał do pracy
Mama mu prasuje rzeczy
Potem dzieci śle do szkoły
Żegna je całując w czoło
Za nią wszyscy będą tęsknić 
i to mocno...

Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku innych...

Pamiętam te dni, kiedy świat był
oczywisty

To był dobry czas, to był piękny
czas

Szczęśliwy czas
I pamiętam tę beztroskę, gdy się bawiliśmy, przysięgając:
Nic nas nie rozdzieli - nas, dwóch
marzycieli

Ojciec wbił się w na mszę strój
Matka niemal leci z nóg
Dzieci grandzą, jak rój pszczół
Siostra ciężko wzdycha w śnie
Brat ma dzisiaj randkę, ech
już go nosi...

Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - dom pośrodku innych...
Nasz dom - był nam twierdzą i strażnicą
Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy
Nasz dom - w którym tyle lat spaliśmy
Nasz dom - dom pośrodku tej ulicy....comments powered by Disqus

Poprzednia: Led Zeppelin
Następna: Gorillaz