Tom Waits


How's It Gonna End

He had 3 whole dollars
A worn out car
And a wife who was leaving for good
LIfe's made of trouble
Worry pain and struggle
She wrote good bye in the dust on the hood
They found a a map of Missouri
Lipstick on the glass
They must of left in the middle of the nite

And I want to know the same thing
Everyone wants to know
How it going to end?

Behind a smoke colored curtain,
The girl d
isappeared,
They found out t
he ring was a fake
A tree born crooked
Will never grow straight
She sunk like a hammer in to the lake
A long lost letter and
And old leaky boat
Promises are never meant to keep

And I want to know the same thing
Everyone wants to know
How it going to end?

The barn leaned over
The vultures dried their wings
The moon climbed up an empty sky
The sun sank down
Behind the tree o
n the hill
There's a killer and he's coming thru the rye
But maybe he's the Father
Of that lost little girl
It's hard to tell in this light

And I want to know the same thing
Everyone wants to know
How it going to end?

Drag your wagon and your plow
Over the bones of the dead
Out among the roses and the weeds
You can never go back
And the answer is no
And wishing for it only makes it bleed

Joel Tornabene
Was broken on the wheel
Shane and Bum Mahoney on the lamb
The grain was as gold as Sheila's hair
All the way from Liverpool
With all we could steal
He was robbed of twenty dollars
His body found stripped,
Cast into the harbour there and drowned

And I want to know the same thing
Everyone wants to know
How it going to end?

The sirens are snaking their
Way up the hill
It's last call somewhere in the wordl
The reptiles blend in with the
Color of the street
Life is sweet at the edge of a razor
And down in the front row of
An old picture show
The old man is asleep, as the credits start to roll

And I want to know the same thing
Everyone wants to know
How it going to end?

Jak To Się Skończy?

Miał całe trzy dolary
I starego grata
No i żonę, co odeszła właśnie
Życie to kłopoty
Troski, ból i walka
Napis „Żegnaj”- palcem jej, na masce
Została jakaś mapa
Na kieliszku szminka
Wygląda, że uciekli w środku nocy

I... to samo chciałbym wiedzieć
To, co każdy jeden
Jak to się skończy?

Za kotarą z dymu
Dziewczyna zniknęła
Obrączka tylko blaszką była
Raz krzywego drzewa
Nic nie naprostuje
Przepadła, niczym w stogu igła
List kurzem przysypany
Podziurawiona łajba
Kto w obietnice wierzy, jest niemądry

I... to samo chciałbym wiedzieć
To, co każdy jeden
Jak to się skończy?

Pokłada się stodoła
Stroszą skrzydła sępy
Z pustego nieba księżyc łypie
Za las, na wzgórzu
Wieczorne zaszło słońce
Przez żyta łan morderca idzie
A może to jest ojciec
Dziewczęcia, które znikło
W tym świetle - brak pewności

I... to samo chciałbym wiedzieć
To, co każdy jeden
Jak to się skończy?

Przez kości zmarłych ciągnij
Furę swą i pług
Wyjdź z róż i traw zielonych
Odpowiedź brzmi "nie"
Nie ma powrotu
A kto wzdycha, tylko rany jątrzy

Dawne Dzieci Kwiaty
Na madejowym łożu
Cwane gapy – Bóg wie gdzie 
W drodze z Liverpoolu,
Z naszym łupem całym
Ziarno było złote, jak warkocze jej
Zabrano mu drobniaki
A jego nagi trup
W porcie leżał, utopiony

I... to samo chciałbym wiedzieć
To, co każdy jeden
Jak to się skończy?

Wdzięczą się rusałki
Pchając się na szczyty
Gdzieś tam brzmi ostatni dzwonek
Gady się wtapiają
W paletę barw ulicy
Życie na krawędzi jest tak słodkie
Seans w starym kinie
Napisy końcowe
W krześle, w pierwszym rzędzie, starzec śpiący

I... to samo chciałbym wiedzieć
To, co każdy jeden
Jak to się skończy?comments powered by Disqus

Poprzednia: Tom Waits
Następna: Tom Waits